Vietnam Shark attacks

13 attacks recorded (1 fatal)
Vietnam shark attacks
Date Region Location Fatal?
Jun 15th 2010 Binh Dinh Province Quy Nhon N
May 18th 2010 Binh Dinh Province Quy Nhon N
May 18th 2010 Binh Dinh Province Quy Nhon N
Jan 9th 2010 Binh Dinh Province Quy Nhon N
Jan 9th 2010 Binh Dinh Province Quy Nhon N
Jan 9th 2010 Binh Dinh Province Quy Nhon N
Sep 18th 2009 N
Jul 29th 2009 Binh Dinh Province Quy Nhon N
Jul 18th 2009 Binh Dinh Province Quy Nhon N
N
Sep 21st 2021 Nha Trang N
Jan 17th 1868 Y
Ba Ria-Vung Tau province Vung T N

Attacks by region

Attacks by location

  • Quy Nhon (8)

Attacks by month

  • January (4)
  • May (2)
  • June (2)
  • July (2)
  • September (1)